Welcome to HypnosisCommunity

Learn, experience and share about hypnosis

Nederlands/English

Deze website is Nederlands - en Engelstalig - Bij gratis aanmelden krijg je e-mail 'contineu purchase' dit is slechts om het aanmeldproces af te ronden en heeft geen financiële consequenties.

This website is in Dutch and English - Upon a free sign-up you will receive an e-mail with the notice 'continue purchase' this is only to finalize the sign-up process and does not have a financial consequence. 

 (See for English below)

Waarom HypnoseCommunity?

Wij brengen mensen samen die geïnteresseerd zijn in hypnose en hypnotherapie en die willen ervaren, leren, delen en groeien om gezondheid en geluk professioneel of in hun eigen leven te bevorderen. Mensen kunnen zich persoonlijk of professioneel aansluiten. We geven live trainingen in hypnose en hypnotherapie, medische trainingen, hypnose met kinderen, aromatherapie met hypnose en nog veel meer. In de HypnoseCommunity vind je zelfhypnose audio's, links naar video's, artikelen over hypnose, wetenschappelijke referenties over hypnose, discussiegroepen, online training en nog veel meer. Deze community is in het Nederlands en Engels.

Wat houdt de community in? 


Hier zijn een paar van de dingen die je kunt doen als lid van HypnosisCommunity.

 • Maak als beginner kennis met hypnose, leer wat het is en wat het niet is.
 •  Luister naar zelfhypnose audio's voor ontspanning, vind een hypnotherapeut bij jou in de buurt. 
 • Krijg toegang tot een schat aan bronnen, waaronder zelfhypnoseaudio's, wetenschappelijke artikelen over hypnose en informatieve video's om je kennis aan te vullen.
 • Contact maken en communiceren met gelijkgestemde individuen in discussieforums voor ondersteuning, gedeelde ervaringen en het bevorderen van groei binnen de hypnose en hypnose.

Wanneer je vandaag lid wordt

 • Krijg toegang tot een aantal gratis bronnen: We hebben een groot aantal zelfhypnose audio's gratis beschikbaar naast een aantal zelfhulp technieken. 
 • Bekijk gratis introducties van hypnose trainingen en specialiteitstrainingen. 
 • Online cursussen: Wil je meer weten over hypnose voordat je een volledige training boekt? In deze community kun je je aanmelden voor gratis introducties.  

Why HypnosisCommunity?

We bring together people who are interested in hypnosis and hypnotherapy and who want to experience, learn, share and grow in order to promote health and happiness professionally or in their own lives. People can join personally or professionally. We give live training in hypnosis and hypnotherapy training, medical training, hypnosis with kids, aromatherapy with hypnosis and much more. In the HypnosisCommunity you will find self hypnosis audio's, links to video's, articles on hypnosis, scientific references on hypnosis, discussion groups, online training and more. This community is in Dutch and English.

The Results You'll Get

Our community, courses, and memberships are pretty special. We’re focused on the ways it will make a huge difference in your life.

Here are a few of the things you’ll be able to do as a member of HypnosisCommunity:

 • As a novice get acquainted with hypnosis, learn what it is and what it is not. Listen to self hypnosis audio's for relaxation, find a hypnotherapist near your place. 
 • Access a wealth of resources including self-hypnosis audios, scientific articles on hypnosis, and informative videos to supplement your learning.
 • Connect and interact with like-minded individuals in discussion forums for support, shared experiences, and promoting growth within the hypnosis and hypn

When You Join Today

When you join HypnosisCommunity today, you’ll get access to our:

 • Get access to a number of free resources: We a large number have self hypnosis audio's free available next to a few self help techniques. Watch free introductions to hypnosis training and speciality trainings. 
 • Online courses: Want to know more about hypnosis prior to booking a full training? In this community you can sign-up for introductory trainings in hypnosis.